Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nauwkeurig differentiëren tussen alvleesklierkanker en chronische pancreatitis

Nauwkeurig differentiëren tussen alvleesklierkanker en chronische pancreatitis

Volgens recent onderzoek maakt een DNA-methyleringspatroon nauwkeurig onderscheid tussen alvleesklierkanker en chronische pancreatitis (CP) in weefsel en plasma. Dit is een belangrijke stap, zeker voor patiënten met ductaal pancreasadenocarcinoom (PDAC) waarbij snel ingrijpen na het stellen van de diagnose van levensbelang is. Lees verder

Nieuwe defibrillator wordt onder het borstbeen geplaatst

Nieuwe defibrillator wordt onder het borstbeen geplaatst

In 2020 werd een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar de Aurora extravascular implantable cardioverter defibrillator (Aurora EV-ICD). Prof. dr. Lucas Boersma, cardioloog in het St. Antonius Ziekenhuis, was bij het onderzoek betrokken. Bijzonder is dat de lead (elektrode) bij deze nieuwe generatie ICD onder het borstbeen wordt geplaatst. Dit is deze maand voor het eerst bij een patiënt in een normale behandelsetting gedaan. Lees verder

Noodanticonceptie met levonorgestrel in combinatie met piroxicam

Noodanticonceptie met levonorgestrel in combinatie met piroxicam

Levonorgestrel is niet effectief als noodanticonceptie wanneer het wordt toegediend na de ovulatie. In een recent onderzoek is gekeken naar het effect van een enkele orale dosis van 40 mg piroxicam in combinatie met levonorgestrel op de werkzaamheid van noodanticonceptie. Lees verder

Verlies van eetlust bij chronische nierziekte

Verlies van eetlust bij chronische nierziekte

Chronische nierschade komt in Nederland bij ruim 12% van de bevolking voor. Een aandoening van de nieren kan zich op verschillende manieren uiten. In de vroege stadia zijn er meestal nog geen of weinig klachten. Naarmate de nierschade vordert zullen er steeds meer klachten ontstaan, waaronder verlies van eetlust. In een recente studie is gekeken naar de prevalentie en klinische betekenis van verlies van eetlust bij oudere patiënten met een chronische nierziekte (CKD). De resultaten zijn gepubliceerd in International Urology and Nephrology. Lees verder

Bronchopulmonale dysplasie door vroeggeboorte bij volwassenen

Bronchopulmonale dysplasie door vroeggeboorte bij volwassenen

Het percentage vroeggeboortes (zwangerschapsduur <37 weken) is wereldwijd gestegen en bedraagt nu 11% van alle levendgeborenen. Door verbeteringen in de perinatale zorg wordt momenteel meer dan 95% van de te vroeggeborenen volwassen. Dit gestegen overlevingspercentage kan echter ten koste gaan van de toekomstige gezondheid. Lees verder

Wondgenezing van het hoornvlies bij diabetes

Wondgenezing van het hoornvlies bij diabetes

Onderzoekers hebben nieuw inzicht verschaft in hoe diabetes de wondgenezing in het oog vertraagt, door voor het eerst twee verwante ziektegerelateerde veranderingen in het hoornvlies te identificeren. Daarnaast zijn ook drie therapeutische routes geïdentificeerd die deze veranderingen ongedaan maakten en de wondgenezing van het hoornvlies gedeeltelijk herstelden – een ontdekking die uiteindelijk kan leiden tot nieuwe behandelingen voor diabetes. De bevindingen zijn recent gepubliceerd in Diabetologia. Lees verder

Eenvoudige zuurstofingreep voor verbetering van motorische leerprocessen

Eenvoudige zuurstofingreep voor verbetering van motorische leerprocessen

In een recente studie is onderzocht of een korte behandeling met normobare zuurstof van 100% via een neuscanule de motorische leerprocessen verbetert. Dit, tijdens een visuomotorische adaptatietaak waarbij deelnemers zich aanpassen aan een visuele verstoring tussen visuele feedback en handbewegingen. De resultaten zijn gepubliceerd in Frontiers in Neuroscience. Lees verder

Diabetes behandeling: eens per week insuline versus eens per dag insuline

Diabetes behandeling: eens per week insuline versus eens per dag insuline

Eenmaal per week insuline zou een eenvoudiger doseringsalternatief kunnen zijn dan de basale dagelijkse insuline. In de huidige studie is daarom de werkzaamheid en veiligheid van eens per week icodec versus eens per dag insuline degludec geëvalueerd bij mensen met insuline-naïeve type 2 diabetes (DM2). Lees verder

Respiratoir syncytieel virus bij ouderen

Respiratoir syncytieel virus bij ouderen

Vaak wordt gedacht dat respiratoir syncytieel virus (RSV) een pediatrische aandoening is en dat (oudere) volwassenen zich niet zo ziek voelen als ze RSV krijgen, of dat ze misschien niet eens doorhebben dat ze RSV hebben. Toch kunnen er levensbedreigende complicaties optreden bij ouderen met RSV. In een American Journal of Managed Care (AJMC) paneldiscussie, welke RSV-infectie en vaccinatie behandeld, worden complicaties alsook preventieve maatregelen bij volwassenen besproken. Lees verder

Oudere artikelen »

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons